(+30) 6982 229 884
Ελληνικά

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η Ελλάδα είναι μια φωτεινή και φιλόξενη χώρα. Πρόκειται για ένα αναπτυγμένο ευρωπαϊκό κράτος με ευνοϊκό κλίμα και ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης. Η απόκτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα είναι αρκετά εύκολη χάρη σε μια σταθερή πολιτική. Η ελληνική άδεια παραμονής παρέχει τεράστιες δυνατότητες τόσο σε έμπειρους όσο και σε αρχάριους επιχειρηματίες.

Η άνεση και η ευκολία απόκτησης της άδειας παραμονής για αρκετά χρόνια, σχετίζεται με τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η προσέλκυση ξένων επενδυτών. Για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν σε αυτή την παράκτια χώρα, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Ευνοϊκό κλίμα.
  • Ελκυστικές τιμές ακινήτων.
  • Υψηλό βιοτικό επίπεδο.
  • Καθεστώς απαλλαγής θεώρησης για τις χώρες της Συνθήκης Σένγκεν.
  • Απουσία διπλής φορολόγησης για τους Ρώσους πολίτες.

Εάν σκέφτεστε να αποκτήσετε άδεια παραμονής στην Ελλάδα, αξίζει να απευθυνθείτε σε εταιρείες που αποδεδειγμένα μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας. Η «INVEST GREECE»  θα εξασφαλίσει τη γρήγορη συλλογή των εγγράφων και θα σας υποδείξει πως θα γίνει σωστά καθετί απαραίτητο.

Απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες μας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών, η απόκτηση της άδειας παραμονής θα πραγματοποιηθεί χωρίς πρόβλημα και ότι σύντομα θα γίνετε πλήρες μέλος της Ελλάδας με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της!