(+30) 6982 229 884
Ελληνικά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η επένδυση κεφαλαίων σε υπό κατασκευή και σε ολοκληρωμένα ακίνητα στην Ελλάδα, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και κερδοφόρος τρόπος επένδυσης. Όμως μετά την αγορά παρουσιάζεται η ανάγκη διαχείρισης της ιδιοκτησίας. Αν με τις κατοικίες τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα, με τα εμπορικά ακίνητα αυτή η διαδικασία θέτει πολλά ζητήματα στον ιδιοκτήτη.

Η εταιρεία «INVEST GREECE» εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στον συγκεκριμένο τομέα και αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα αυτής της διαδικασίας. Η διαχείριση ακινήτων απαιτεί ειδικούς, υψηλής ειδίκευσης και εκτέλεση ενεργειών αποκλειστικά προς το συμφέρον του ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα :

  • Διατήρηση της καλής κατάστασης του ακινήτου.
  • Αναζήτηση ενοικιαστών αν είναι απαραίτητο.
  • Παρακολούθηση πληρωμής του ενοικίου.
  • Επίλυση αμφισβητούμενων θεμάτων.
  • Προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών σε εμπορικά σχέδια.

Αν έχετε την πρόθεση να πραγματοποιήσετε επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, να βρείτε αξιόπιστους συνεργάτες και να είστε σίγουροι ότι η απόκτηση ακινήτου βρίσκεται κάτω από συνεχή έλεγχο, τότε άφοβα απευθυνθείτε στην εταιρεία μας «INVEST GREECE». Η ειδίκευση και τα προσόντα μας, επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι για επιτυχημένη και μακροχρόνια συνεργασία.

Η «INVEST GREECE» θα αποτρέψει πιθανές διενέξεις, θα εξαλείψει τις αρνητικές στιγμές και θα παρέχει συμβουλές σε όλες τις περιστάσεις.