(+30) 6982 229 884
Ελληνικά

ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

Συναλλαγές στον χώρο των ακινήτων.

Η «INVEST GREECE» είναι η εταιρεία που θα γίνει ο εγγυητής της ασφάλειά σας κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων στην Ελλάδα. Θα βοηθήσουμε να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι απαραίτητες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες πτυχές στη νομοθεσία της χώρας.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό  ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ανοιχτή στους αλλοδαπούς στην αγορά ακινήτων. Όμως υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την προσωρινή άδεια παραμονής.

Γιατί αξίζει να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες.

Αν αποφασίσατε να αποκτήσετε διαμέρισμα, γη ή εμπορικό ακίνητο στην επικράτεια αυτού του κράτους, να νοικιάσετε για ορισμένο χρονικό διάστημα, αυτό δε θα αποτελέσει πρόβλημα. Εδώ προσφέρονται οι καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες άλλων χωρών. Επιπλέον η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι πολύ προσοδοφόρα.

  Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα αποτελούν :

  • Η 20ετής πείρα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Η ιδιαίτερη προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
  • Η ακριβής τήρηση της νομοθεσίας.
  • Διαφανής και εμπιστευτική διαχείριση.
  • Βοήθεια στην ετοιμασία των εγγράφων σε κάθε στάδιο.
  • Επίλυση αμφισβητούμενων θεμάτων.

Χωρίς την εξειδικευμένη υποστήριξη μπορεί να μείνετε χωρίς χρήματα για την αγορά των τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία «INVEST GREECE» παρέχει ολοκληρωμένη εκτέλεση συναλλαγών σε ακίνητα σε ελκυστικές τιμές.

Οι συναλλαγές στο χώρο  των ακινήτων πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός αξιόπιστου μέλλοντος για σας. Η εταιρεία «INVEST GREECE» θα είναι ο οδηγός προς τον στόχο!